Tin Cộng Đồng Sept 03, 2016

Chùa Từ Thuyền kính mời đồng bào Phật tử về tham dự:
1. Thứ Bảy ngày 3/9 lúc 7:30pm, buổi thuyết giảng và Phật Pháp vấn đáp do TT Tiến Sĩ Thích Kiên Tuệ.

2. Thứ Bảy ngày 24/9 từ 9am đến 5:30pm, ngày Huân Tu tịnh độ do TT Thích Nguyên Hiền trú trì Vĩnh Minh Tự Viện, Lâm Đồng.

3. Chủ Nhật ngày 25/9 lúc 11am, TT.Thích Nguyên Hiền thuyết giảng sau giờ lễ ngày Chủ Nhật.
Kính mong quý Phật Tử sắp xếp thời gian về Chùa tham dự. Nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị thân tâm an lạc và gia quyến được cát tường như ý.
Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc Chùa Từ Thuyền tại 241 Queen Street West, Brampton. Phone 905-456-7132.

This entry was posted in Sinh Hoạt Phật Tử. Bookmark the permalink.