Thuyết Pháp và Huân Tu

Nhân dịp hoằng Pháp tại Canada, Thượng Tọa Thích An Chí sẽ thuyết Pháp tại chùa Từ Thuyền (241 Queen St., West. Brampton) từ 7pm tối thứ tư 22/2 và thứ sáu 24/2.  Thứ bảy 25/2 khóa huân tu từ 9 giờ sáng (có chương trình riêng).

Kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian tham dự ngõ hầu thăng tiến tâm linh, đem lại sự an lạc trong đời sống và tương lai đồng sanh về tịnh độ. Xin vui lòng liên lạc về Chùa (905) 456-7132 để biết thêm chi tiết.

This entry was posted in Sinh Hoạt Phật Tử. Bookmark the permalink.