Tag Archives: Hòa Thượng Thích Trí Đức

Phương Pháp Niệm Phật – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức

Posted in Video | Tagged , | Comments Off on Phương Pháp Niệm Phật – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức

Khai thị – Chùa Từ Thuyền – 24 Sep 2011- HT Thích Trí Đức

Posted in Video | Tagged , | Comments Off on Khai thị – Chùa Từ Thuyền – 24 Sep 2011- HT Thích Trí Đức

Pháp Thoại- Chùa Từ Thuyền – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức

Posted in Video | Tagged , | Comments Off on Pháp Thoại- Chùa Từ Thuyền – 25 Sep 2011 – HT Thích Trí Đức