Tag Archives: Chánh Điện

Meditation Hall project May 01 2016 update

Posted in Hình Ảnh | Tagged , , | Comments Off on Meditation Hall project May 01 2016 update

Thanh Trai Gây Quỹ Thứ 7 ngày 23 tháng 4, 2016

Thân mời quý anh chị và các bạn ủng hộ chương trình Thanh Trai Gây Quỹ của Từ Thuyền Ni Tự vào ngày thứ Bảy 23 tháng 4, 2016 từ 5pm-10pm tại Hội Trường Chùa Pháp Vân. Chương trình gây … Continue reading

Posted in Sinh Hoạt Phật Tử | Tagged , , , | Comments Off on Thanh Trai Gây Quỹ Thứ 7 ngày 23 tháng 4, 2016