“Quỹ cứu trợ bão lụt miền Trung Việt Nam”

Kính thông báo đến quý phật tử số tiền quyên góp cho Quỹ cứu trợ bão lụt miền Trung Việt Nam tính đến ngày 07 tháng 11 năm 2016 tổng cộng là: $17,028.00 và $800.00 US.

Thay mặt ni chúng chùa Từ Thuyền chúng tôi xin cám ơn sự ủng hộ và tin tưởng của chư phật tử.

Quỹ Cứu Bão Lụt Miền Trung 2016

Tên Số tiền
Tiền Canada Tiền Mỹ
Phật Tử Chùa Hiếu Giang(Ottawa) 3008.00
1. Bùi Thị Kim Oanh vận động: $970.00
2. Hương vận động 788.00
3. Hồng 100.00
4. Hùng Phạm 100.00
5. Lê Phương Trinh và gia đình 700.00
6. Nguyên Hạnh 100.00
7. Lê Thị Vân-pd Diệu Phúc 100.00
8. Chị Hòa 50.00
9. Nhan Thị Kim Hạnh 100.00
Phật Tử Chùa Diệu Nhân(Florida) 800.00
Chị Hồng 60.00
Chị Phượng 100.00
Nguyên Thanh 50.00
Chị Trang 20.00
Cô Nguyệt 40.00
Anh Thắng 40.00
Hân Bình 100.00
Hằng Tư 60.00
Hương Tánh 50.00
Tuyết Hằng 120.00
GĐ Chú Hai 20.00
GĐ Cô Chú Bảy 20.00
Lê Thị Hát 100.00
GĐ Nguyễn Son 100.00
Nhóm chị Thánh Châu 260.00
GĐ Phong-Giang 50.00
GĐ Hoa Sơn 50.00
Lai Phụng Linh 50.00
Lý Hoa Mỹ 20.00
Thánh Nguyệt 100.00
Thoa 20.00
Nguyên Niệm 50.00
Chị Loan 20.00
Thanh Huân 100.00
Thanh Ninh 100.00
Thanh Tuyến 200.00
Thy-Thánh Thùy 155.00
Diệu Tịnh 110.00
Chị Loan 20.00
Anh Hào 200.00
Chị Mai-Anh Hòa 20.00
Chị Vy-Anh Hùng 100.00
Mai Lã Thành 40.00
GĐ Đinh Mai Hường 100.00
Vợ chồng Hoa Sơn 500.00
Danielle Le 500.00
GĐ Chị Mẫn & anh Nam 100.00
Nguyễn Thị Tín 50.00
Diệu Liên 30.00
Lương Vĩnh Khải 40.00
Tiêu Tuyền 30.00
Nhóm Chị Huệ Nhãn 700.00
Ẩn Danh 810.00
Tắc Hiếu 20.00
Anh Kiền 100.00
Oanh 200.00
Mai KC 200.00
GĐ Anh Chị Lương Tỷ 50.00
Son Võ 100.00
Hồng Mạch 20.00
Thanh Hữu 100.00
Hảng Phonak 1265.00
Hảng Indalco 270.00
Chị Thương 100.00
Annie Huỳnh 40.00
Quang Thịnh 200.00
Loan Nguyễn 500.00
MC Diễm Hương 100.00
Ca sĩ Huỳnh Sơn 50.00
Nguyên Cẫm 150.00
Nhi(bạn Thy) 70.00
Yến(Trâm) 50.00
Hiền(Chị Thành) 100.00
GĐ An Thảo 500.00
GĐ Cường & Hương Giang 50.00
Anh Thánh Hùng 100.00
GĐ Anh Sáng & Lài 100.00
GĐ Anh Thăng 100.00
GĐ Chị Điệp Đổng 100.00
Nhóm Chị Phước-Thị Trang 1520.00
Phạm Thị Nguyệt 100.00
Võ Thị Quỳnh Hoa 50.00
Tiệm Happy CK 260.00
GĐ Hạnh Liễu 100.00
GĐ Chú Hai 40.00
Anh Phương(bạn Anh Kiên) 40.00
GĐ cô chú Chuyên-Quãng 50.00
Bé Năm 20.00
Lụa Võ 100.00
Ẩn Danh 150.00
Chị Uyên 100.00
Hoàng Trần 50.00
Diệu Đức 50.00
Nguyễn Kim Cương 60.00
GĐ Dương Cẩm Thi 200.00
Anh Chị Ninh Quý 100.00
Minh Trang & Thái 40.00
Thanh Tuyến 400.00
Hồng Nguyễn 100.00
Diễm Trần 100.00
Chị Trinh 50.00
Hồ Khánh Lan 50.00
Chi Phượng 150.00
Diệu Thứ 30.00
Ẩn Danh 20.00
Hồ Thị Khánh Lan 50.00
Tổng Cộng $17,028.00 $ 800
This entry was posted in Sinh Hoạt Phật Tử. Bookmark the permalink.