Hành Hương mùng 2 tết (Jan 29)

Chùa Từ Thuyền sẽ tổ chức chuyến hành hương thập tự bằng xe bus chở học sinh (school bus) vào ngày Chủ Nhật 29/1 (mùng 2 Tết).

Xin vui lòng liên lạc (905) 456-7132 để biết thêm chi tiết.

This entry was posted in Sinh Hoạt Phật Tử. Bookmark the permalink.