CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU 2017

  • Chủ Nhật 22/01/2017 (25-12 Bính Thân)

11:00 AM : Cúng Hiệp Kỵ Chư Hương Linh kí tự.

01:00 PM : Tiệc chay Tất Niên

  • Thứ Sáu 27/01/2017 (30-12 Bính Thân)

08:00 PM : Chư Phật Tử vân tập chánh điện, Lễ Sám Hối cuối năm

09:00 PM : Thỉnh chuông trống Bát Nhã cung đón Chư Ni quang lâm chánh điện

– Lời chúc Xuân của Ni Sư trú trì; Nghi lễ đón giao thừa;

– Phát lộc lì xì, Tiệc Trà

  • Thứ Bảy 28/01/2017 (Mồng Một Tết)

05:00 AM : Lạy Vía Đức Phật Di Lặc; Hái lộc đầu năm

07:00 AM : Cúng Ngọ – Tiến Linh, Ký tự, hái lộc đầu năm.

  • Chủ Nhật 29/01/2017 (Mồng Hai Tết)

7:00 AM: Hành Hương Thập Tự – Lễ Phật (có chương trình riêng)

11:00AM : Cúng Ngọ – Tuyên sớ Cầu An – cúng ông bà

  • Thứ hai đến Thứ Bảy (ngày 06/02/2017 đến 11/02/2017) suốt 6 đêm

Tức Mồng 10 đến 14 tháng Giêng

07:00 PM : Khai Đàn Dược Sư – Cầu An đầu năm

(Đàn Tràng Dược Sư cầu bình an suốt 6 đêm)

  • Thứ Bảy 11/02/2017 : (Rằm tháng Giêng)

07:00 PM : Cúng Rằm – Dương Sao – Cầu An Đầu năm

  • Chủ Nhật 12/02/2017 (16 tháng Giêng Năm Đinh Dậu)

11:00 AM : Hoàn nguyện Đàn Dược Sư

02:00 PM : Cúng chẩn thí cô hồn

HOÀN MÃN

This entry was posted in Sinh Hoạt Phật Tử. Bookmark the permalink.